Att använda filmen om Tilda i undervisning

Det är bara 10 min gångväg mellan Tibble och Åva, båda gymnasieskolor i Täby som ligger 15 kilometer norr om Stockholm. Två till synes likadana skolor, men mycket som skiljer sig åt när det gäller upplägget av undervisningen runt Tilda filmen. Den största är att det är lärarena på Tibble som ansvarar för att visa filmen som sker klassvis. På Åva ligger ansvaret på kuratorerna och eleverna ser den med hela sin årskurs.

Åvas upplägg
På Åva ansvarar kuratorerna Kristina Garberg & Tove Ulrikson tillsammans med skolsköterskorna för lektioner om droger som sker klassvis.”Jag brukar fråga: Hur vanligt tror ni att det är med droger här? Kommer ni i kontakt med mycket droger? Man kan ju inte fråga; använder du droger, det funkar inte. Men man kan fråga om de känner till andra som använder.” säger Tove.

 

 

Kristina betonar behovet av tid för samtal. ”Tiden är ganska knapp. Förhoppningen är att vi ska få mer tid till de här värderingsövningarna till hösten då vi ska lägga om undervisningen kring droger. För det hänger ju mycket på deras värderingar.” Tildafilmen finns på skolan för lärare att låna till sina respektive undervisningstillfällen i klassrummet. 

Tibbles upplägg
På Tibble är Tilda filmen är en integrerad del av ett lektionspass och man har tid att diskutera kring filmen och kan använda sig av studiematerialet. ”Filmen understryker allvaret i temat på ett bra sätt” menar Katarina Molinari som är lärare på Tibble. Hon anser även att värderingsövningarna är viktiga i samband med filmen.

Övningar innan filmen visas
”Vi lägger övningarna innan filmen, och sen får filmen bli ett exempel på hur det kan bli och varför man bör tänka på de här sakerna. Varför man bör tänka igenom hur man handlar eftersom det man gör får konsekvenser”, menar Katarina och fortsätter, ”Den är ett exempel på vad som kan hända om man kanske inte har den här handlingsberedskapen i olika situationer eller om man inte har tagit ställning, vad det gäller droger. Vi pratar efter filmen, men det är inte så att vi bearbetar filmen speciellt mycket, det har vi gjort innan filmen.”

Tystnaden brukar ligga kvar
Alla tre är överens om att filmen påverkar och berör ungdomarna väldigt starkt. Inget prat och surr hörs utan alla sitter tyst och tittar fokuserat. Tystnaden brukar ligga kvar ett tag berättar Tove, och vi brukar respektera det, låta de sitta och reflektera över filmen. De brukar ta upp filmen som exempel på bra undervisning när vi har våra årliga utvärderingar berättar Katarina. ”De uttrycker sig ganska kortfattat ungdomarna men de brukar säga att det att den berörde, den väckte känslor, den var bra.”