Att hjälpa människor leva ett meningsfullt liv - om Livsstilsmottagningen

”Det som motiverar mig är att hjälpa människor att leva ett bra och utvecklande liv utan yttre kemikalier. Att få följa med människor på den resan är det som intresserar mig.” Ulf Wahlgren verksamhetskoordinator på Livsstilsmottagningen i Stockholm tar emot och berättar att huvudanledningen till att människor söker sig till Livsstilsmottagningen är någon form av kemisk påverkan, exempelvis alkohol eller narkotika. Men det kan även vara andra saker som ätsörningar eller relationsmissbruk i någon form. Det som är gemensamt är det har påverkat hur deras liv ser ut och hur de hanterar livet.

Vem uppmärksammar problemet först?

Det är inte alltid personen själv som kommer hit. Det kan även vara en anhörig som har uppmärksammat att en person inte mår bra och så ringer de. En annan viktig ingång är när en person grips för ringa narkotikabrott av polisen. Vi har ett samarbete med polisen där de har möjlighet att erbjuda samtal. Vi har även en telefonsvarare dit man kan ringa dygnet runt.

Vilka problem är vanligast?

Cannabis står för nästan 50 procent. Det är oftast omgivningen som reagerar först. Man ser att personen har svårt att koncentrera sig, fullfölja uppgifter eller komma ihåg överenskommelser. Anhöriga kanske märker att personen är frånvarande och man vet inte längre vilka de umgås med. Det kan också märkas på att ekonomin börjar bli sämre, för det här kostar ju också.

 

 

Men är det ingen som själv upptäcker att de vill sluta?

Det finns de som kommer själva när de märker att det gått för långt. De har börjat se konskevensera i sitt liv, och de vill prata med någon. Väldigt vanligt är att man märker att relationer inte fungerar längre och att ingenting blir gjort. Man behöver och vill göra en massa saker men det händer ingenting. Man blir ofta sittandes utan att åstadkomma någonting.

Hur påverkar cannabis?

Cannabis slår över hela hjärnan  och påverkar  också den här viktiga funktionen av reflektion, att kunna bedöma saker och ting. Just reflektionsförmågan försämras starkt av att röka cannabis. Ska man då reflektera över ett beteende hos dig själv som ger negativa effekter så kräver det ett abstrakt tänkande. Det blir moment 22. Man ser inte det som man måste se så att säga.

Hur gör du då för att ge människor insikter?

Man måste ta det väldigt långsamt och lugnt. Du kan inte förklara för många saker på en gång. Du måste använda flera olika pedagogiska grepp och upprepa. Både muntligt, med bilder och relatera till personernas liv i olika exempel och situationer.

Livsstilsmottagningen