Cannabis ökar risken för psykos

Ungdomar som använder cannabis löper ökad risk att drabbas av så kallade prodromala psykossymtom, något som är kopplat till ökad risk för psykos. Det visar en finländsk studie presenterad i tidskriften British Journal of Psychiatry.

Författarna har utgått från drygt 6300 ungdomar mellan 15 och 16 års ålder. Av dessa uppgav 352, motsvarande 5,6 procent av samtliga studiedeltagare, att de vid minst ett tillfälle prövat cannabis. Samtliga studiedeltagare uppgav också om de drabbats av en psykos eller upplevt prodromala symtom, dvs som tidiga symtom eller ”varningsflaggor” för psykos. Till prodromala symtom hör exempelvis paranoida symtom, en känsla av overklighet eller ett kraftigt ökat tankeflöde som individen själv inte kan kontrollera.

 

Studier har exempelvis visat att förekomsten av prodromala symtom bland ungdomar har samband med ökad risk för att senare insjukna i schizofreni.

Resultatet är liknande i en tysk studie där forskare under tio år har följt 1923 personer i åldrarna 14-24 år i syfte att avgöra om användning av cannabis i ungdomen ökar risken för psykotiska symtom/tillstånd. Forskarna kom till slutsatsen att så är fallet.