Cannabis porten till tungt missbruk

Tonåringar som använder cannabis löper en kraftigt ökad risk att utveckla ett missbruk av tunga droger som ecstasy (MDMA), heroin och amfetamin. Det visar en studie av tvillingar från Holland.Forskarna studerade 219 tvillingar av samma kön, där en tvilling uppgett sig ha använt cannabis före 18 års ålder medan den andra tvillingen inte använt drogen.

 

Bland de tvillingar som använt cannabis rapporterades att 6,4 procent använde drogen ecstasy regelbundet medan 5,1 procent använde sig av andra tunga droger regelbundet. Hos de tvillingar som inte prövat cannabis före 18 års ålder använde ingen ecstasy eller andra tunga droger.

I Holland är myndigheternas inställning till cannabis mer liberal än inställningen i övriga europeiska länder. Det huvudsakliga argumentet är att man vill skydda cannabisanvändare från den »kriminella miljö« som omger tyngre droger.