Dummare av cannabis

En stor studie från 2012 visar att cannabismissbruk leder till lägre IQ, försämrad koncentrationsförmåga och sämre minne. Det är effekter som kvarstår även efter ett avslutat missbruk. Forskare har följt människor från tidig ålder ända upp till 38 års ålder.

Samlade uppgifter har tidigare pekat på att ett långvarigt, tungt cannabismissbruk kan orsaka bestående nedsatthet av hjärnans funktion. För att undersöka om detta stämde följde forskare från Nya Zeeland, Storbritannien och USA 1037 deltagare i Dunedin Cohort-studien födda år 1972/1973 till dess att de blivit 38 år gamla.

Den nya studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences. I studien undersöktes deltagarnas cannabisanvändande vid åldrarna 18, 21, 26, 32 och 38 år. Intelligenstester gjordes vid 13 års ålder och sedan vid 38 års ålder. Syftet var att undersöka sambandet mellan ihållande cannabisbruk och neuropsykologisk nedgång.

Cannabis leder till försämrad intelligens

Resultaten visar att regelbundet bruk av cannabis leder till försämrad intelligens. Personer som kände deltagarna väl rapporterade dessutom att de märkte av fler kognitiva problem hos dem som brukade cannabis regelbundet. Försämringen fanns hos de personer som började med cannabis som tonåringar, och ju mer de använt det, desto mer märkbar var nedgången. Trots att man slutade med cannabis kvarstod förändringarna.

 

Tonåringar känsligast

Individer som började använda cannabis redan som tonåringar och fortsatte att bruka det under åren efter sänkte sin IQ med 8 poäng från 13 års ålder till 38 års ålder. De fick försämrad koncentrations-förmåga och sämre minne. Däremot skedde inte samma förändring hos de individer som började med cannabis först senare i livet och därefter använde det regelbundet. Att unga personers hjärnor tycks mer utsatta för cannabis skadeeffekter är inte så konstigt då hjärnan i ung ålder fortfarande håller på att utvecklas. Hjärnan utvecklas väldigt länge, och pannloben mognar inte förrän i 20-årsåldern. En äldre person tar därför inte lika lätt skada.

Faktorer som leder till försämring

Hur stor förändringen i intelligens blir vid ett cannabismissbruk kan bero på som faktorer såsom frekvens, mängd, varaktighet och vid vilken ålder individen börjar. Störst förändringar hittas bland de individer som använt cannabis ofta och länge samt som startar då de är mycket unga.

I studien uteslöt forskarna andra faktorer som kan påverka intelligensen. De tog därför hänsyn till faktorer som tobaksberoende, tungt drogberoende (t ex heroin, kokain, amfetamin), alkoholberoende och schizofreni. Man tog även hänsyn till deltagarnas utbildningsgrad eftersom man sett att det här är något som kan påverka IQ.

Att det, som många tror, är ofarligt för ungdomar att bruka cannabis är alltså inte sant. Det leder till nedsatt intelligens, försämrad koncentrationsförmåga och sämre minne, skador som man dessutom inte kan reparera genom att avsluta missbruket. Artikelförfattarna menar därför att det är mycket viktigt att forska kring cannabis effekter för att bidra med information för de beslut som tas kring medicinskt användande och legalisering av cannabis, beslut som kan få stora hälsoeffekter för befolkningen.

Persistent cannabisusers show neuropsychological decline from childhood to midlife