Föräldrarmöten

Tillitsfulla relationer mellan skola och föräldrar ökar möjligheterna att upptäcka och påverka barn och ungdomar när det gäller konsumtion av alkohol, tobak och droger.

Diskutera gärna droger på ett speciellt föräldrarmöte - antingen i anslutning till ett ordinarie föräldrarmöte eller strax innan Valborg eller skolavslutning. Inled gärna med information om förekomsten av droger i din kommun eller bostadsområde. Det finns ofta regionala kartläggningar, exempelvis ”Liv och hälsa – Ung”. Att bjuda in närpolis, fältassistenter, drogsamordnare eller nattvandrare brukar också vara effektivt.

 

 

Som lärare behöver du inte ha alla svar – ofta blir dialogerna bäst om föräldrar själva får diskutera i mindre grupper. I Lästips nedan finns förslag på hur man kan lägga upp föräldrarmötena.

Tips för dialoginriktade föräldrarmöten: ”Vi lämnar till skolan det käraste vi har” (Nilsson, Johansson, 2008). En antologi som i 15 artiklar belyser olika aspekter av skolans samarbete med föräldrarna. Har getts ut av Skolverket.

Material till föräldrarmöte om alkohol och tonåringar (2010). Statens Folkhälsoinstitut. Finns att ladda ner på www.fhi.se 

Möten med föräldrar om föräldrarsamarbetets möjligheter (2008). Birgitta Kimber. Kan laddas ner från www.fhi.se