MiniMaria: Motivationen avgör

”Jag chillar ju bara” är en vanlig replik bland de ungdomar som kommer till Madeleine Norelius på MiniMaria i Nacka. Men när cannabis väl lämnar kroppen växer andra bilder av hur missbruket påverkat livet fram. Madeleine och hennes kollegor tar hand om de ungdomar som vill sluta med cannabis och finns med under hela processen, från det första samtalet till praktiska frågor om vad man ska göra med all tid som blir över.

Madelaine Norelius har arbetat på MiniMaria i Nacka sedan verksamheten startade 2002. Mini Maria är en öppenvårdsmottagning som hjälper ungdomar med problem relaterade till alkohol, droger och psykisk ohälsa. Hon är en av tre behandlare som jobbar direkt med ungdomar som kommer av fri vilja eller skickas dit av exempelvis socialtjänsten.

Egen motivation är ett krav
Man behandlar  olika typer av missbruk men minst 70 procent av fallen är cannabis inblandat. Cannabisprogrammet är ett behandlingsprogram som vänder sig specifikt till de som bestämt sig för att sluta. Men utan en tydlig motivation blir det svårt att fullfölja behandlingen. ”För att vara med i programmet måste man ha bestämt sig” poängterar Madeleine.  ”Ibland måste vi först jobba med att hitta motivationen.”

Öppna frågor och ingen skuld
Motivationen kan väckas genom samtal som förs på ungdomarnas planhalva. ”När vi samtalar  säger vi inte; du ska jobba med det här, eller vilja det här utan ”vad vill du?” berättar Madeleine. Det handlar inte om att förneka utan att diskutera kring  både på fördelar och nackdelar med att röka cannabis.  Öppna frågor som lockar fram de egna tankarna utan skuldbeläggande är några av verktygen.”Vad är kul med att röka?","Vad är tråkigt?", "Vad har det gett dig för dåliga saker?", "Vad har det gett för bra saker?” är frågor Madeleine använder sig av.

Att inte projicera in sina egna åsikter i samtalet är en av grundpelarna i professionell behandling och frågorna ska locka till självreflektion. ”Jag tar upp frågor om för- och nackdelar,  för att de ska hitta sin inre motivation. Det är inte meningen att vi ska berätta, eller säga vad de ska tycka. De måste få välja själva. Det finns ingen anledning att gå in i cannabisprogrammet om man inte bestämt sig för att sluta." Madelaine fortsätter; ”samtidigt gäller det att vara tydlig med var man själv står som behandlare och under behandlingens gång berätta vad man sett utifrån alla cannabisrökare man träffat, att man har en kunskap och erfarenhet kring cannabis och dess effekter.”

Behandling i minst 6 veckor
När någon väl har bestämt sig påbörjas cannabisprogrammet som varar i sex veckor. Det första steget är att göra en bedömning. Är den unge under 18 år måste en förälder vara med i processen. MiniMaria pratar med barnet tillsammans med vårdnadshavare och enskilt med barn respektive föräldrarna. MiniMaria är en verksamhet som finansieras av kommun och landsting. Kommunen tillhandahåller behandlare och landstinget hälso- och sjukvårdspersonal. Hälso- och sjukvårdspersonalens uppgift är att övervaka ungdomens mentala och fysiska hälsa under behandlingens gång och rycker in med lämpliga åtgärder om någon av dessa två sviktar. Det är även de som tar alla urinprov för att fastställa att ungdomen inte fallit tillbaka i missbruket.

 

 

 

Bilder i behandlingen
Tre gånger i veckan kommer ungdomen till mottagningen. Man samtalar men arbetar mycket med ett blädderblock där man illustrerar i ord och bild. Speciellt i början är det bra att arbeta med bilder då man efter att ha rökt mycket cannabis kan ha svårt med sortering av information. Madeleine förklarar: ”vi vet att om man rökt mycket så kommunicerar man på ett speciellt sätt. Så vi ritar ganska mycket så att de får olika flera slags intryck. Vi berättar om vad som händer i kroppen och hjärnan och frågar; känner du igen dig i detta? Inga föreläsningar utan snarare "så här är det för de flesta. Känner du igen dig? Hur är det för dig? Det blir en blandning mellan att vi berättar vad vi vet och att de får berätta vad de vet.”

Motivationen prövas när mardrömmarna kommer
Då det kan ta upp till sex veckor för THC att lämna kroppen kommer den värsta abstinensen i slutet när allt lämnat kroppen, något som det är viktigt att förbereda umgdomarna på så att de inte blir rädda. Mardrömmar, sömnsvårigheter och svettningar kan vara en del av reaktionerna. En läkare finns tillgänglig under hela processen. Det är nu det verkliga arbetet med att få ungdomarna att inte återfalla börjar.

Därför är det extra viktigt att man verkligen vill sluta röka cannabis om man går med i programmet menar Madelene: ”Ju mer man vet varför man vill sluta och verkligen vill, desto bättre brukar det gå. Men om man slutar för att någon annan vill, om man gillar att röka är det större risk att man börjar igen. Det som är lurigt med THC är just att det sitter kvar så pass länge.. Skulle man till exempel sluta dricka alkohol är ju ämnena ute ur kroppen efter några dagar. Det är efter att det gått ur som man kan börja jobba ordentligt.”

Jag chillar ju bara
En annan stor utmaning med cannabis är enligt Madelene att användningen av cannabis orsakar långsiktiga skador som inte är så lätta att identifiera; ”Det är inte lika tydligt för dem. ”Ja men vadå, jag chillar ju bara.” Det kan vara svårt att förklara för dem hur det är skadligt. Vissa märker inte heller att man blir beroende, då det smyger sig på. Många tycker ändå att de fixar skolan och att missbruket inte märks så mycket. Andra känner av att de blir segare. För vissa går det så pass långt att allt bara kör ihop sig och kraschar. Men vissa klarar sig igenom skolan och de förstår inte alls vad vi menar. Och de som blir sega och trötta tycker att ’det blir man väl ändå? Det har inget med cannabis att göra."Ofta är det först efter man kommit ur missbruket som man ser hur mycket det har påverkat livet. Madeleine har sett det många gånger;”Många som slutar och ser tillbaka ser förändringen; att det går bättre i skolan och att relationerna med omgivningen blir bättre”

Vad skolan kan göra
Madelene har all förståelse för att skolpersonal runt om i våra gymnasieskolor har tidsbrist och mycket att göra, men vill ändå uppmuntra lärare att ta reda på mer om cannabismissbruk och dess symptom. Att de ska ta sig tiden till att diskutera med ungdomarna om droger, ta reda på vad de tycker, samtidigt som de är tydliga med att de inte tycker att de ska röka. Hon är även noga med att påpeka att skolpersonalen alltid kan och bör vända sig till dom som har kunskap om ungdomsmissbruk; ”Jag vill verkligen uppmana dem att ringa till drogbehandlare i sin kommun och fråga om hjälp. De kan även ringa anonymt om de vill, till exempel om de bara har lite vaga tankar och inte vill avslöja någon.”

 

Fakta om MiniMaria