FILM "GENVÄGEN"

 

Filmen, som är producerad av Karin C Falck och Loui Bernal kan användas i undervisningen på högstadiet och gymnasiet, gärna tillsammans med olika typer av övningar. Här bredvid finns ett förslag på en värderingsövning som passar till filmen.

Läs gärna igenom beskrivningen av den positiva respektive negativa spiralen

Andra exempel på övningar som passar till filmen:

LEKTION - "Kroppens funktioner"

Ämne:  NO

Grupparbete med redovisning

Att lära sig hur kroppen är uppbyggd och fungerar är kopplat till målen i kursplanen.

I arbetet kan ingå att lära sig skillnaden mellan det naturvetenskapliga perspektivet, med observationer, fakta, rationalitet och ett värderande, subjektivt och känslomässigt perspektiv.

 

 

Lektion - "Rollspel om hasch"

Olika interaktiva rollspel, forumspel  och värderingsövningar är bra sätt att engagera och medvetandegöra elever i frågor som rör ANDT.

Här är förslag på ett upplägg av ett rollspel om hasch där klassen delas in i grupper om fyra-fem elever i varje där eleverna har olika karaktärer. Gruppen testar sedan olika scenarios. Spelet observeras av en observatör som sedan beskriver vad som händer.

Cannabis och lagen

Narkotika får inte förpackas, transporteras eller förvaras. Man får inte heller förmedla kontakt mellan köpare och säljare eller hjälpa till att föra över betalning mellan köpare och säljare.

 

 

 

Cannabis ökar risken för psykos

Författarna har utgått från drygt 6300 ungdomar mellan 15 och 16 års ålder. Av dessa uppgav 352, motsvarande 5,6 procent av samtliga studiedeltagare, att de vid minst ett tillfälle prövat cannabis. Samtliga studiedeltagare uppgav också om de drabbats av en psykos eller upplevt prodromala symtom, dvs som tidiga symtom eller ”varningsflaggor” för psykos. Till prodromala symtom hör exempelvis paranoida symtom, en känsla av overklighet eller ett kraftigt ökat tankeflöde som individen själv inte kan kontrollera.

 

Hur cannabis påverkar hjärnan

Det endcannabinoida systemet består dels av receptorer där CB1 är den viktigaste och dels av av endocannabinoider där den viktigaste är anandamid. Endocannabinoiderna är kroppsegna substanser som är kemiskt besläktade med de exogena (utifrån kommande) cannabinoiderna. När den kroppsegna endocannabinoiden anadamid binder sig till CB1-receptorn aktiverar den de olika elektriska eller kemiska signaler som hör till den receptorn.

 

 

Sidor