Om cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för beredningar av marijuana, hasch och hascholja som utvinns ur hampväxten Cannabis Sativa.

  • Marijuana kommer från de torkade växt- och blomdelarna.
  • Hasch är kådan som utsöndras från körtelhåren som finns på hela plantan (mest koncentrerat till blommorna).
  • Hascholja framställs också genom extraktion.

 

 

 

I Sverige har hasch dominerat, medan mariujana har varit vanligast i exempelvis USA.Hasch och mariujana röks i allmänhet. Hascholja kan användas för att förstärka rökberedningarna men kan också blandas i olika maträtter och drycker.

Idag finns också narkotikaklassade syntetiska beredningar av olika doser av THC. Ämnet THC; delta-9-tetrahydrocannabinol är det mest psykoativa ämnet i cannabis. Det har störst betydelse för både de euforiska och de negativa ruseffekterna samt för flera av cannabis skadeeffekter.

Källa; Skador av hasch och marijuana, Folkhälsoinstitutet 2008

Du kan även läsa mer om cannabis på följande sidor:

www.droginfo.com.

http://www.droginfo.com/pdf/Cannabis_och_paverkan_2012.pdf