Tobak som inkörsport

Det finns olika hypoteser om varför just rökning och annan drogkonsumtion tycks gå hand i hand.
En är att nikotinet påverkar belöningssystemet och att en rökare därför är mer mottaglig för andra substanser som påverkar samma system. En annan hypotes är att vissa personer på grund av sociala och genetiska riskfaktorer är i riskzonen för att hamna i missbruk generellt oavsett vad missbruket manifesteras i för drog.

Bruk, missbruk eller beroende?

Bruk av en drog innebär att man konsumerar den utan att vara beroende och utan att användandet tillfogar individen eller dess omgivning någon skada. Det är inte alltid lätt att säga när bruk övergår till missbruk eller beroende. Man försöker ofta framhålla att bruk skiljer sig från de övriga och att detta inte är en egentlig störning. Ofta kan man tala om till exempel sporadiskt bruk eller rekreationsbruk.