Att hjälpa människor leva ett meningsfullt liv - om Livsstilsmottagningen

Vem uppmärksammar problemet först?

Det är inte alltid personen själv som kommer hit. Det kan även vara en anhörig som har uppmärksammat att en person inte mår bra och så ringer de. En annan viktig ingång är när en person grips för ringa narkotikabrott av polisen. Vi har ett samarbete med polisen där de har möjlighet att erbjuda samtal. Vi har även en telefonsvarare dit man kan ringa dygnet runt.

Vilka problem är vanligast?

Tecken på missbruk

Taggar: 

Det kan vara svårt att upptäcka att någon har eller håller på att utveckla ett missbruk. Signalerna kan blandas ihop med ett helt normalt tonårsbeteende. 

Ofta anstränger sig den som missbrukar för att dölja sitt missbruk. Det är därför viktigt att se en personlighetsförändring i sin helhet. Signaler på missbruk kan vara sämre prestation i skolan, skolk, nytt umgänge och intressen,  förändrad dygnsrytm, nedstämdhet och kraftiga humörsvängningar.

UNGA KRIS i Uppsala

En liten lapp på ytterdörren till en till synes ganska trist byggnad ute vid Uppsalas industriområde är det enda som indikerar att det finns ett behandlingshem där inne.  ”Du får ursäkta röran, men vi bygger om” ler Rami medan vi går upp för trappan. Flera stora fönster släpper in massor av ljus och trots röran ser behandlingshemmet Unga KRIS lokal gemytlig ut. Vi sätter oss i ett rum bredvid. En stor hörnskinnsoffa och ett kaffebord är mer eller mindre det enda som finns i rummet. Medan vi dricker kaffe som kollegan Taher burit in berättar Rami om Unga KRIS.

MiniMaria: Motivationen avgör

Madelaine Norelius har arbetat på MiniMaria i Nacka sedan verksamheten startade 2002. Mini Maria är en öppenvårdsmottagning som hjälper ungdomar med problem relaterade till alkohol, droger och psykisk ohälsa. Hon är en av tre behandlare som jobbar direkt med ungdomar som kommer av fri vilja eller skickas dit av exempelvis socialtjänsten.

Drogplan

I januari 2011 gav Utbildningsdepartementet skolverket ett regeringsuppdrag att utforma utbildningsinsatser om ANDT (Alkohol, narkotika, doping & tobak). Uppdraget sträcker sig till 2014 och utbildningsinsatserna ska framförallt  handla om förebyggande åtgärder.

Anmälningsskyldighet

Taggar: 

Kommuner har enligt 5 kapitel 1 § i Socialtjänstlagen ett allmänt ansvar för att barn och ungdom ska växa upp under goda och trygga förhållanden. Dessutom finns ett särskilt ansvar att ingripa om ett barn far illa. Enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen andra stycket har alla de instanser vars verksamhet berör barn och ungdomar samt även anställda vid dessa instanser, en lagstadgad skyldighet att genast anmäla till socialnämnden när de i sin verksamhet får kännedom om något, exempelvis cannabismissbruk, som kan innebära att socialnämnden kan behöva ingripa för att skydda ett barn.