FILM "GENVÄGEN"

 

Filmen, som är producerad av Karin C Falck och Loui Bernal kan användas i undervisningen på högstadiet och gymnasiet, gärna tillsammans med olika typer av övningar. Här bredvid finns ett förslag på en värderingsövning som passar till filmen.

Läs gärna igenom beskrivningen av den positiva respektive negativa spiralen

Andra exempel på övningar som passar till filmen:

LEKTION - "Kroppens funktioner"

Ämne:  NO

Grupparbete med redovisning

Att lära sig hur kroppen är uppbyggd och fungerar är kopplat till målen i kursplanen.

I arbetet kan ingå att lära sig skillnaden mellan det naturvetenskapliga perspektivet, med observationer, fakta, rationalitet och ett värderande, subjektivt och känslomässigt perspektiv.

 

 

Lektion - "Rollspel om hasch"

Olika interaktiva rollspel, forumspel  och värderingsövningar är bra sätt att engagera och medvetandegöra elever i frågor som rör ANDT.

Här är förslag på ett upplägg av ett rollspel om hasch där klassen delas in i grupper om fyra-fem elever i varje där eleverna har olika karaktärer. Gruppen testar sedan olika scenarios. Spelet observeras av en observatör som sedan beskriver vad som händer.

Att använda filmen om Tilda i undervisning

Tibble och Åva Gymnasium använder filmen om Tilda i sin ANDT undervisning
Taggar: 

Åvas upplägg
På Åva ansvarar kuratorerna Kristina Garberg & Tove Ulrikson tillsammans med skolsköterskorna för lektioner om droger som sker klassvis.”Jag brukar fråga: Hur vanligt tror ni att det är med droger här? Kommer ni i kontakt med mycket droger? Man kan ju inte fråga; använder du droger, det funkar inte. Men man kan fråga om de känner till andra som använder.” säger Tove.

 

 

Upplägg Solskiftesskolan

Marie Wengse, lärare Solskiftesskolan
Taggar: 

”Vi har lyckats väldigt bra med att jobba på bred front mot olika slags missbruk” berättar Marie. På skolan har man prövat olika metoder. ”Vi har prövat olika metoder och stämt av med eleverna genom enkäter om vad de tycker har gett mest” säger Marie.