Att hjälpa människor leva ett meningsfullt liv - om Livsstilsmottagningen

Vem uppmärksammar problemet först?

Det är inte alltid personen själv som kommer hit. Det kan även vara en anhörig som har uppmärksammat att en person inte mår bra och så ringer de. En annan viktig ingång är när en person grips för ringa narkotikabrott av polisen. Vi har ett samarbete med polisen där de har möjlighet att erbjuda samtal. Vi har även en telefonsvarare dit man kan ringa dygnet runt.

Vilka problem är vanligast?

Föräldrarmöten

Taggar: 

Diskutera gärna droger på ett speciellt föräldrarmöte - antingen i anslutning till ett ordinarie föräldrarmöte eller strax innan Valborg eller skolavslutning. Inled gärna med information om förekomsten av droger i din kommun eller bostadsområde. Det finns ofta regionala kartläggningar, exempelvis ”Liv och hälsa – Ung”. Att bjuda in närpolis, fältassistenter, drogsamordnare eller nattvandrare brukar också vara effektivt.

 

 

Lektion - "Rollspel om hasch"

Olika interaktiva rollspel, forumspel  och värderingsövningar är bra sätt att engagera och medvetandegöra elever i frågor som rör ANDT.

Här är förslag på ett upplägg av ett rollspel om hasch där klassen delas in i grupper om fyra-fem elever i varje där eleverna har olika karaktärer. Gruppen testar sedan olika scenarios. Spelet observeras av en observatör som sedan beskriver vad som händer.

Insatser som hjälper

Taggar: 

1. Begränsad tillgänglighet. Forskning visar att insatser som begränsar tillgängligheten ger den allra största effekten. Till exempel ger systembolag, alkohol- och tobaksskatt och åldersgränser för köp av tobak större effekter än om man försöker begränsa efterfrågan på på alkohol och andra droger genom information och opinionsbildning (Babor, 2004; Edwards, 1994). Att minska förekomsten av langning, påverka föräldrar att hålla 18-årsgränsen för alkohol och tobak eller arbeta för en tobaksfri skoltid hjälper alltså mer än att bara undervisa om riskerna med droger.

MI-metoden

Under 1980-talet utvecklade den amerikanske psykologen och professorn William R Miller MI-metoden för att adressera missbruksproblem. Han upptäckte att man med hjälp av empatiskt lyssnande kunde minska en klients alkoholkonsumtion. Metoden användes från början för att hjälpa alkoholberoende och används idag framför allt för att hjälpa människor att förändra sin livsstil.

Korta, koncisa beskrivningar av metoden

Tobak som inkörsport

Det finns olika hypoteser om varför just rökning och annan drogkonsumtion tycks gå hand i hand.
En är att nikotinet påverkar belöningssystemet och att en rökare därför är mer mottaglig för andra substanser som påverkar samma system. En annan hypotes är att vissa personer på grund av sociala och genetiska riskfaktorer är i riskzonen för att hamna i missbruk generellt oavsett vad missbruket manifesteras i för drog.

UNGA KRIS i Uppsala

En liten lapp på ytterdörren till en till synes ganska trist byggnad ute vid Uppsalas industriområde är det enda som indikerar att det finns ett behandlingshem där inne.  ”Du får ursäkta röran, men vi bygger om” ler Rami medan vi går upp för trappan. Flera stora fönster släpper in massor av ljus och trots röran ser behandlingshemmet Unga KRIS lokal gemytlig ut. Vi sätter oss i ett rum bredvid. En stor hörnskinnsoffa och ett kaffebord är mer eller mindre det enda som finns i rummet. Medan vi dricker kaffe som kollegan Taher burit in berättar Rami om Unga KRIS.

Sidor