Tecken på missbruk

I tonåren sker förändringar. Identitet, vänner och intressen utvecklas. Hur ska man då, som lärare eller förälder upptäcka om någon är på väg in i ett missbruk?

Det kan vara svårt att upptäcka att någon har eller håller på att utveckla ett missbruk. Signalerna kan blandas ihop med ett helt normalt tonårsbeteende. 

Ofta anstränger sig den som missbrukar för att dölja sitt missbruk. Det är därför viktigt att se en personlighetsförändring i sin helhet. Signaler på missbruk kan vara sämre prestation i skolan, skolk, nytt umgänge och intressen,  förändrad dygnsrytm, nedstämdhet och kraftiga humörsvängningar.

Ett annat tecken är större behov av pengar, aggressivitet, mindre aptit eller ett stort sömnbehov. Även rökning är förknippat med en ökad risk att missbruka andra droger.

 

 

 

 

 

 

Abstinenssymtom hos de som missbrukar cannabis kan vara följande:

 • Irritabilitet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Sömnsvårigheter
 • Mardrömmar
 • Overklighetskänsla
 • Ångest
 • Depression

Andreas Lindfors, polis, beskriver symtom på cannabismissbruk så här:

 1. Röda ögon; mer åt rosahållet än rött.
 2. Långsamt och släpande tal.
 3. Slappt kroppsspråk.
 4. Allmänt ointresserade och svårigheter att fokusera.
 5. Glömskhet
 6. Cannabis utsöndrar en tydlig doft som sätter sig på rökaren.
 7. Personen blir paranoid och missförstår allting.
 8. Sist men inte minst; Lita på er magkänsla. Om ni känner att något inte stämmer så gör det troligtvis inte det.

Här kan du läsa mer om ungdomars drogvanor och tecken på missbruk:

Skolelevers drogvanor 2011, CAN rapport 129

Vårdguiden: Tema Alkohol tobak och droger

Can: Drogfakta

Internetmedicin

Folkhälsoinstitutet: Om cannabis skador i samband med tobak