THC i cannabis

Koncentrationen av THC i cannabis har ökat sedan 1980-talet.

 

Fram till 1980-talet var koncentrationen av THC i marijuana i allmänhet 0,1 – 4 procent och i hasch runt 3- 8 procent. I hascholja växlade koncentrationen mellan 20 – 50 procent.

Sedan 1980-talet finns Cannabis Sativa med betydligt högre THC halt än tidigare på marknaden. Detta har lett till att koncentrationerna av THC har ökat markant i mariujana och hasch.  Dessutom är spridningen i koncentrationen större.

 

 

Enligt aktuella beslag i Sverige kan koncentrationen av THC i hasch pendla mellan 3 till 15 procent. Mariujana kan ibland ha en koncentration på upp till 20 procent. Denna ökade och varierade koncentration av THC gör det svårt för användare att dosera intaget.

Källa; Skador av hasch och marijuana, Folkhälsoinstitutet2008