Att undervisa om droger i skolan

Har du hand om drogundervisningen på din skola? Undervisning om alkohol, narkotika, tobak eller dopingpreparat i skolan innebär att man kan behöva hantera upptäckt av missbruk i klassen eller bland anhöriga. Vad gäller om man upptäcker att en elev använder narkotika och hur ser kraven ser ut för skolledningen? Vilken hjälp kan man kräva att få från socialtjänst och polis, och vad är en lämplig samtalsmetodik om man vill kunna tala med elever då man misstänker missbruk?

 

 

 

 

 

Här har vi samlat artiklar, länkar, riktlinjer och annat material för dig som bedriver drogundervisning på din skola. Här finns också riktlinjer för att hantera en eventuell upptäckt av drogproblem i skolan. När ska man kalla in socialtjänsten och hur fungerar anmälningsplikten i förhållande till sekretesslagstiftningen?

Kom gärna in med dina synpunkter eller kommentarer.

Kontakt