Fakta om droger

Via länkarna tll vänster hittar du bakgrundsfakta om de droger som lektionsuppläggen handlar om.
Du kan också söka fakta på följande webbsidor:

www.can.se

http://www.drugsmart.com/fakta 

http://www.ur.se/Tema/Att-na-fram-med-ANDT-undervisning