Fakta om MiniMaria

Fakta om MiniMaria
MiniMaria är en öppenvårdsmottagning som hjälper ungdomar upp till 25 år med problem relaterade till alkohol, droger och psykisk ohälsa. Det finns 23 stycken mottagningar runt om i 15 av Stockholms läns kommuner och mottagningarna är ett samarbete mellan Stockholms landsting och den kommun mottagningen ligger i. På varje Mini Maria jobbar behandlare, sjuksköterskor och läkare.

För mer information se MiniMarias hemsida www.mariaungdom.se och Stockholm läns vårdguiden www.vardguiden.se

 

 

Fakta om cannabisprogrammet
Cannabisprogrammet är ett avgiftningsprogram för ungdomar med cannabismissbruk. Programmet pågår under sex veckor och består av samtal tre gånger i veckan samt urinprov en gång per vecka. Programmet delas in i tre faser:

• Vecka ett och två inriktas på abstinens och hur deltagaren mår fysiskt
• Vecka tre och fyra inriktas på hur deltagaren mår psykiskt
• Vecka fem och sex inriktas på deltagarens sociala liv under och efter drogen. Mini Maria erbjuder deltagaren fortsatt stöd och samtal efter avslutat program.

Läs mer om cannabisprogrammet