Ämne: Livskunskap/SO
Tidsåtgång: 1 lektion
Målgrupp: Åk 9 eller Gymnasiet
Syfte: Att lära sig analysera känslor av välbefinnande respektive obehag och reflektera över vad det är som leder fram till det. I denna övning får deltagarna träna på att särskilja fakta och känslor, samt öva sig på att lyssna aktivt, summera och ställa korta, klargörande frågor.

 

LEKTION - ”Vad som gör att jag mår bra”

 

Grupparbete för tre till fyra personer där rollerna växlar mellan att vara berättare, observatör samt analytiker av berättelsen.

Handledning för nedladdning

Klicka på och ladda ner det material du är intresserad av.
Du måste vara inloggad för att kunna ladda ned material

Registrera dig
eller

Relaterade artiklar