Lektion: "Hur skulle du döma?"

Vad säger lagen om cannabis?

Ämne: SO

Målgrupp: Högstadiet eller Gymansiet

Tidsåtgång: 1-2 lektioner

Syfte; Att eleverna ska få en inblick i lagstiftning om alkohol, narkotika, dopning och tobak och sedan göra egna ställningstaganden i frågor som rör brott mot lagstiftning.

LEKTION - "Hur skulle du döma?"

Material: Utdrag (eventuellt i förenklad form) av narkotikastrafflagen, alkohollagen, lagen om smuggling. Brottsbeskrivningar, gärna med verklighetsbakgrund, kan hämtas från www.lagen.nu. Där finns också information om vilken straffpåföljd tingsräten eller hovrätten dömde till.

Material för nedladdning

Klicka på och ladda ner det material du är intresserad av.
Du måste vara inloggad för att kunna ladda ned material

Registrera dig
eller

Relaterade artiklar