Lektion: Rollspel om hasch

Olika interaktiva rollspel, forumspel  och värderingsövningar är bra sätt att engagera och medvetandegöra elever i frågor som rör ANDT.

Här är förslag på ett upplägg av ett rollspel om hasch där klassen delas in i grupper om fyra-fem elever i varje där eleverna har olika karaktärer. Gruppen testar sedan olika scenarios. Spelet observeras av en observatör som sedan beskriver vad som händer.

Många menar att upplevelsebaserat lärande, till exempel genom rollspel, leder till bättre förståelse och ett djupare lärande bland annat eftersom känslocentrum i hjärnan aktiveras. I upplevelsebaserat lärande bör upplevelserna kombineras med reflektion.  Syftet med reflektionen är att sätta upplevelserna i ett större sammanhang. Då ”upplevs” lärandet som mer meningsfullt av hjärnan, och vi lär oss bättre.

 

 

Lektion - "Rollspel om hasch"

Rollspel kan utföras på många olika sätt och vara mer eller mindre avancerade. Det finns en hel del litteratur att fördjupa sig i för dig som vill veta mer.
Det krävs goda förberedelser för att ett spel ska bli bra. Rollspel och andra aktiviteter fungerar bäst om de kombineras med teori och traditionell undervisning i ANDT-frågor.

 

Handledning för lektion med "Rollspel om hasch"

Klicka på och ladda ner det material du är intresserad av.
Du måste vara inloggad för att kunna ladda ned material

Registrera dig
eller

Relaterade artiklar