En uppgift som kan utföras som ett rollspel där redovisningen sker i form av en dramatisering, eller som en mer traditionell gruppuppift med redovisning i helklass

Ämnesområde: SO, Svenska

Ålder; Högstadiet, Gymnasiet
Syfte: Att diskutera drogmissbruk utifrån olika synvinklar i samhället: förälder, skola, polis, klasskompis. Och därigenom hitta argument och lösningar samt skapa insikt i olika sätt att se på problemet.
Tidsåtgång: 1-2 lektioner

Lektion: "Tina"

Koppling till Läroplanen:  Denna lektion är kopplad till Läroplanens mål att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Material för nedladdning

Klicka på och ladda ner det material du är intresserad av.
Du måste vara inloggad för att kunna ladda ned material

Registrera dig
eller

Relaterade artiklar