Tidsåtgång: 15-30 minuter.
Ålder; Högstadiet, Gymnasiet.
Ämne; Livskunskap, NO, SO
Material: Kan med fördel genomföras efter att filmen ”Tilda, Ecstasy och det förlorade livet” som finns på denna webbsida.
Syfte: Medvetandegöra tankar och känslor och hjälpa elever att hitta ”sina” åsikter.

Syfte

Värderingsövningar medvetandegör tankar och känslor, och hjälper eleverna att ”hitta” sina egna åsikter och träna eleverna på att stå för dessa. Eleverna får också möjlighet att utveckla förmågan att lyssna och kommunicera, och begrunda olika synsätt. Det här medverkar ofta till att självkänslan stärks både hos individen och gruppen.

I värderingsövningar är det viktigt att alla tillåts ha sina åsikter och synsätt. Det finns inga givna svar. Övningarna handlar om att medvetandegöra värderingar och öppet diskutera synsätt och handlingar utifrån våra värderingar.

Vad är en värdering?

Värderingar är grundläggande uppfattningar om vad som är önskvärt/icke önskvärt, bra/dåligt, gott/ont. Värderingar grundläggs ofta tidigt, vanligtvis som en del av föräldrarnas uppfostran. Värderingarna hjälper oss att ta ställning och påverkar våra handlingar.

 

 

LEKTION - "Värderingsövning ecstasy"

Att tänka på som lärare

Avgörande för ett gott resultat är att:

  • Var väl förberedd. Du är påläst på droger i allmänhet och ecstasy och andra centralstimulerande droger i synnerhet, så att du kan ställa frågor om elevernas inställning och handlande efter övningen.
  • Försök uppnå ett positivt klimat. Var uppmuntrande, lyhörd och gärna lite provokativ. Se till att alla respekterar varandras svar och åsikter, alla har rätt till en åsikt.
  • Ge klara instruktioner. Berätta tydligt hur övningen ska gå till och vilka förhållningsregler som gäller. Att varje grupp ska redovisa vad de kommit fram till och att du som lärare sedan kommer att ställa frågor och öppna upp för diskussion och reflektion. 

Material för nedladdning

Klicka på och ladda ner det material du är intresserad av.
Du måste vara inloggad för att kunna ladda ned material

Registrera dig
eller

Relaterade artiklar