Om Drogupplysningen

Drogupplysningen drivs av Österåker Första Frukost Rotaryklubb. Syftet är att erbjuda material för skolan att använda i undervisning om droger. Materialet är gratis och kan användas fritt. För att du ska få tillgång till material vill vi dock att du loggar in och där anger kontaktuppgifter samt i vilka årskurser du undervisar. Genom att samla denna information kan vi återkomma för att få återkoppling på hur materialet fungerar. Om du vill beställa DVD-skivor kan du skriva till oss så skickar vi mot självkostnadspris samt porto.

Projektgruppen som tagit fram materialet består av Karin C Falck, Loui Bernal, Mia Dernell, Marie Wengse och Christer Persson. 2008 började vi arbeta tillsammans med produktionen av filmen ”Tilda, ecstasy och det förlorade livet”. Filmen har, tillsammans med handledningen, använts i skolor i hela Norden.

Under arbetets gång har vi stämt av innehåll och utformning med lärare, forskare och människor inom beroendevården. Till vår hjälp har vi även haft en referensgrupp med lärare från högstadiet.

 

 

 

 

 

Projektet har drivits med stöd från Folkhälsoinstitutet, Österåkers kommun, Österåker Första Frukost Rotaryklubb och RDU.

Kontakta oss via hemsidans redaktör: info@drogupplysningen.se

Följ gärna oss på Twitter: @drogupplysning

Sponsorer: