Cannabisruset

Cannabisruset ger två typer av effekter. Den ena lugnande, den andra oroande. Panik, dysfori och milda psykossymtom kan uppstå.

1) Positiva eurifoserande effekter; lugn, avslappning, lyckokänsla och distans till vardagen.

2) Negativa, oroande effekter, ibland dramatiska med panik, dysfori och milda psykossymtom.

 

 

 

 

Dessutom ger cannabis redan vid en måttlig, enstaka dos en försämring av vissa mentala funktioner såsom kognitiva funktioner (försämrat korttidsminne, splittring av tankeverksamheten, kraftigt störd tidsuppfattning, förvrängning av sensoriska intryck som ljud, osv) samt störning av psykomotoriska funktioner.

Källa; Skador av hasch och marijuana, Folkhälsoinstitutet2008