I princip alla företag har egna färger och dessa färger har inte valts ut av en slump eller någons personliga tycke och smak.

I ett företag finns ofta en grafisk profil där företagets färger tas upp. Färgerna brukar symbolisera något som även företaget i sig symboliserar.

Exempelvis brukar färgen blå förknippas med ansvar, trygghet och professionellt arbete medan färgen grönt förknippas mer med lugn, harmoni och miljö och så vidare.

Välj profilkläder i färg och stärk varumärket

Valet av färg på profilkläder för företag borde alltså grunda sig i företagets grafiska profil. På printoz.se finns de allra flesta färger att välja bland på såväl tryck eller brodyr för logga, företagsnamn, men även för själva kläderna eller produkterna i sig.

Om du är osäker på vilka som är ditt företags färger så kan du se på företagets grafiska profil.

Ett förslag på hur man kan välja profilkläder är att man väljer att ha själva loggan/företagsnamnet i den eller de färger som den/det är i vid sitt standardutseende.

Om loggan i de allra flesta fall syns i exempelvis gult så välj då gult. När valet av färgen på loggan är gjort så är det viktigt att välja en passande färg på själva plagget.

Med passande färg menas att man väljer en färg som är i kontrast till den färg som loggan är tryckt i för att denna ska synas väl på plagget. Om man exempelvis har en vit logga kan det vara smart att trycka eller brodera den på ett svart plagg. Har men en mörkblå logga bör man däremot inte välja ett svart plagg och så vidare.

När en logga syns om och om igen i samma färg kommer den att bli ihågkommen i den färgen och lättare att känna igen nästa gång man ser den. Att ha loggan eller företagsnamnet i samma färg varje gång förstärker alltså varumärket i sig.