Lektion - "Varför säger man nej?"

Tilda reste utomlands för att plugga men kom hem i en kista.  Detta är en lektion som jobbar med värderingsövningar om vad som påverkar om man tackar ja eller nej till droger.

Ämne: SO, Livskunskap

Målgrupp: Högstadiet

Tidsåtgång; 70-80 minuter

Film; Tilda, ecstasy och det förlorade livet. Finns att visas direkt här.
 

 

 

 

 

Lektion: "Tina"

Ämnesområde: SO, Svenska

Ålder; Högstadiet, Gymnasiet
Syfte: Att diskutera drogmissbruk utifrån olika synvinklar i samhället: förälder, skola, polis, klasskompis. Och därigenom hitta argument och lösningar samt skapa insikt i olika sätt att se på problemet.
Tidsåtgång: 1-2 lektioner

Cannabis och lagen

Narkotika får inte förpackas, transporteras eller förvaras. Man får inte heller förmedla kontakt mellan köpare och säljare eller hjälpa till att föra över betalning mellan köpare och säljare.

 

 

 

Cannabis ökar risken för psykos

Författarna har utgått från drygt 6300 ungdomar mellan 15 och 16 års ålder. Av dessa uppgav 352, motsvarande 5,6 procent av samtliga studiedeltagare, att de vid minst ett tillfälle prövat cannabis. Samtliga studiedeltagare uppgav också om de drabbats av en psykos eller upplevt prodromala symtom, dvs som tidiga symtom eller ”varningsflaggor” för psykos. Till prodromala symtom hör exempelvis paranoida symtom, en känsla av overklighet eller ett kraftigt ökat tankeflöde som individen själv inte kan kontrollera.

 

Om cannabis

  • Marijuana kommer från de torkade växt- och blomdelarna.
  • Hasch är kådan som utsöndras från körtelhåren som finns på hela plantan (mest koncentrerat till blommorna).
  • Hascholja framställs också genom extraktion.

 

Sidor