Polisens arbete: Ingrip i tid

Andreas Lindfors har varit polis sedan 1993, och jobbat mot narkotika sedan 2005. Han leder idag en narkotikainsats hos Söderortspolisen i Stockholm och vill att skolan ska öka sina kunskaper om hur man upptäcker cannabisbruk och dessutom koppla in polisen på ett tidigt stadium.

Namn: Andreas Lindfors Yrke: Polis sedan 1993 Befattning: Insatsledare för Söderortspolisens narkotikainsats Ort: Stockholm Söderortspolisen.

Andreas Lindfors är insatsledare för Söderortspolisens narkotikainsats. Målsättningen är att identifiera ungdomar som missbrukar narkotika samt att beslagta och stoppa produktion av narkotika, bland annat cannabisodlingar.”När vi träffar på en odling så tar vi allt, lampor, krukor, näringen, all utrustning. Vi klipper allt” berättar Andreas.

Mer kunskap behövs
Han ser en attitydförändring inte bara hos ungdomarna utan även hos en del föräldrar som många gånger reagerar med en axelryckning när de får reda på att deras barn använt cannabis. Många föräldrar har väldigt dålig koll säger han: ”Det är jätteviktigt att både föräldrar och skolpersonal lär sig mer om de symptom som missbrukande ungdomar uppvisar”.

Rökning är en inkörsport
Han föreläser en hel del på olika skolor i Stockholm och menar att det många gånger råder en häpnadsväckande kunskapsbrist om de mest vanligt förekommande drogerna som cannabis, men även om rökning och alkohol. ”Rökning är faktiskt inkörsporten till cannabis. Det är bara tre procent som aldrig har rökt cigaretter som börjar med cannabis.”Skolor som tillåter rökning, varför då? Genom att skolan tillåter rökning, skapas en legitimitet till ett osunt beteende. För mig är det en gåta att det kan ske. Är det så vi vill ha det?”

Anmäl vid skälig misstanke
Polisen arbetar med begreppet ”skälig misstanke”, vilket är en juridisk term som innebär att om någon blir skäligen misstänkt, så kan polisen använda tvångsmedel, t ex ta urinprov, göra husrannsakan osv. ”Det begreppet behöver inte skolpersonal eller föräldrar använda sig av” menar Andreas. ”De kan istället lita mer på sin magkänsla och anmäla till polisen eller socialtjänst när de tycker det är något som inte stämmer eller känns fel ”

 

 

 

Cannabis påverkar den kognitiva förmågan
Andreas beskriver cannabis som lömsk. Den kan verka harmlös, men framför allt mellan åldrarna 15 till 20 – när hjärnan är i en utvecklingsfas – påverkar cannabis hjärnans kognitiva system så att man inte kan se större samband, tänka abstrakt eller dra slutsatser.  ”Ungdomar som missbrukar får svårt att hålla en röd tråd, de hör inte allt man säger” menar Andreas. ”Personen får röda ögon som är rosaskimrande.  Om det är en vanerökare, det vill säga en person som röker minst en  gång i veckan,  så ser man tydliga förändringar. Som skolpersonal och förälder, gäller det att inte ”strutsa” detta. Ju längre in i ett missbruk av THC en person kommer, desto mer påverkas personen. Talet blir sluddrigare, personen blir allmänt ointresserad, slapp och trött. När man skakar hand med någon som rökt cannabis i flera år, är det lite som att ta i en död fisk.” Ett annat problem Andreas nämner är att koncentrationen av THC har ökat.  ”THC halterna i en joint var tidigare kanske runt 0,2 procent.  Nu har man förädlat upp det till nästan 15 procent.

Skapar aggressivitet
En annan myt Andreas vill slå hål på är att cannabis och aggressivitet inte har något samband. Andreas har upplevt skräckhistorier. ”Det är något som många föräldrar vittnar om är ”jag vågar inte säga någonting för han exploderar när jag tar upp varför han ligger och sover till 2 på dagarna. Missbrukare av cannabis kan få riktiga raseriutbrott om någon eller något hotar deras älskade cannabis”.

Stannar i utvecklingen
Men en av de viktigaste effekterna Andreas upplever i sitt arbete är att ungdomar tappar viktiga år i en tid i livet då utvecklingen normalt rör sig framåt i rask takt. ”De tappar tid i en viktig tid i livet. Plötsligt så är man 23 år, polarna har kanske börjat på gymnasiet, de har skaffat jobb, de har kommit vidare på livets väg när de själva sitter kvar i pojkrummet hemma hos mamma och pappa”.

Kontakta polisen
Andreas understryker att skolorna kan och bör kontakta polisen så fort de har en misstanke. Om man inte vill väcka uppmärksamhet så kan de kräva att få dit civilpoliser. De kan också be att få information eller föreläsningar om hur läget ser ut i området; hur mycket narkotika som finns i omlopp exempelvis.

Cannabis ger tydliga tecken
Rent operativt tycker han att cannabis är en lätt drog att jobba emot, eftersom den ger så pass tydliga tecken på användaren och sprider en mycket tydlig doft som är svår att dölja, vilket gör det lätt att träffa på missbrukare och göra beslag. ”Utmaningen som jag ser det är samhällsklimatet; vi kan bli ifrågasatta från håll som vi inte trodde att vi skulle bli, till exempel av föräldrar. Utmaningen ligger i att ändra attityden i samhället, att vinna tillbaka terräng och stoppa denna smitta”.