Risk och skyddsfaktorer

De förhållanden som ökar sannolikheten för olika former av missbruk kallas riskfaktorer. Skyddsfaktorer är sådant som motverkar riskfaktorerna. Risk- och skyddsfaktorer kan sorteras på olika nivåer, på samhällsnivå, i skolan, i familjen samt individuella faktorer.

Att elever och lärare trivs i skolan är en avgörande skyddsfaktor för eleverna. Tittar man närmare på de skolrelaterade skyddsfaktorerna mot bruk av alkohol, narkotika, tobak och dopningsmedel kan de delas upp i följande:

  • skolframgång
  • elevernas tillhörighet och anknytning till skolan
  • goda sociala relationer
  • att uppmärksammas för positiva handlingar
  • tydliga förväntningar
  • en tydlig struktur i skolvardagen.

En central del av det drogförebyggande arbetet handlar alltså om att skapa ett gott skolklimat och främja en god lärandemiljö.