Den här lektionen syftar till att skapa förståelse för hur cannabis påverkar kroppen och hur det sedan kan påverka våra känslor och självuppfattning.

Ämne:  NO

Grupparbete med redovisning

Att lära sig hur kroppen är uppbyggd och fungerar är kopplat till målen i kursplanen.

I arbetet kan ingå att lära sig skillnaden mellan det naturvetenskapliga perspektivet, med observationer, fakta, rationalitet och ett värderande, subjektivt och känslomässigt perspektiv.

 

 

LEKTION - "Kroppens funktioner"

 

Material:

Datorer, ritmaterial med mera

Material för nedladdning

Klicka på och ladda ner det material du är intresserad av.
Du måste vara inloggad för att kunna ladda ned material

Registrera dig
eller

Relaterade artiklar